Układ scalony ATtiny85-20PU DIP8

  • 12,90 zł
  • szt

Mikrokontroler 8-bitowy z 8k pamięci Flash (programowanie w systemie)