Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Ochrona środowiska

Elektrośmieci to wszystkie niedziałające, popsute lub już niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne działające kiedyś na prąd lub baterie. Selektywna zbiórka tego typu urządzeń jest niezbędna ponieważ zawierają one szkodliwe substancje, takie jak rtęć i freony. Substancje te mogą przenikać do gleby, wód gruntowych lub atmosfery i stanowić zagrożenie dla środowiska, a przez to dla życia i zdrowia ludzi. Należy również pamiętać, że pozbywanie się elektrośmieci w sposób niezgodny z prawem lub ich nielegalny demontaż jest zagrożony karą grzywny do 5.000 złotych!

Punkty zbiórki elektrośmieci w Polsce: www.electro-system.pl/punkty-zbiorki.html

Zbiórka elektrośmieci na terenie całego kraju: Bezpłatny odbiór dużych elektrośmieci prosto z Twojego domu. Zepsuła Ci się lodówka lub pralka? Nie wiesz co z nimi zrobić? Nie chcesz płacić kilkudziesięciu złotych za odbiór niedziałającego już sprzętu przy zakupie nowego?

Dzięki działalności Electro-System Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A. już nie musisz. Wystarczy że zadzwonisz pod nr 32 737 85 87 albo wypełnisz formularz zgłoszeniowy na stronie www.decydujesz.pl/zasieg_odbioru.html, a duże elektrośmieci w dogodnym terminie zostaną za darmo odebrane prosto z Twojego domu.

Każdy może zlecić odbiór bezpośrednio z domu dużego sprzętu AGD i RTV, takiego jak, np. pralki, lodówki, telewizory, kuchenki elektryczne, czy też zmywarki. Pozostałe elektrośmieci należy oddawać do sklepu w którym sprzęt się kupiło lub w specjalnych punktach zbierania.

Punkt zbierania elektrośmieci na Białołęce działa w soboty* w godzinach 10:00 – 14:00 ul. Modlińska 197 (parking przy Urzędzie Stanu Cywilnego Dzielnicy Białołęka)

*z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK):

Lokalizacja najbliższa siedzibie AVT: Warszawa, Dzielnica Białołęka, ul. Płytowa 1, tel: 22 811 08 53

Godziny pracy:

 • poniedziałek-piątek w godz. 13:00 - 21:00,
 • sobota w godz. 8:00 - 20:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych:

 • opakowania z tekstyliów (np. worki jutowe);
 • opakowania po olejach, detergentach,
 • środkach ochrony roślin;
 • pojemniki pod ciśnieniem po aerozolach;
 • zużyte lub przeterminowane gaśnice samochodowe;
 • opony pojazdów osobowych, motocykli, rowerów;
 • odpady z betonu, gruzu ceglanego, ceramiki, glazury i terakoty itp.;
 • szkło (okienne, drzwiowe bezbarwne);
 • lustra;
 • odzież:
 • tekstylia (koce, zasłony, obrusy itp.); rozpuszczalniki;
 • kwasy;
 • alkalia (substancje żrące);
 • odczynniki fotograficzne;
 • środki ochrony roślin;
 • oleje i tłuszcze jadalne;
 • przepracowane lub przeterminowane oleje silników samochodowych;
 • farby, opakowania po farbach oraz opakowania po farbach zawierające substancje niebezpieczne;
 • kleje, opakowania po klejach zawierające substancje niebezpieczne;
 • tusze, tonery do drukarek;
 • lepiszcze i żywice oraz lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne;
 • detergenty (w opakowaniu jednostkowym producenta);
 • drewno zawierające substancje niebezpieczne;
 • drewno tj. skrzynki drewniane, deski, itp.;
 • doniczki, wiadra, skrzynki, miski, zabawki, meble ogrodowe itp.;
 • ramy rowerowe, koła rowerowe, wieszaki, obudowy urządzeń, klamki, elementy metalowe
 • odpady segregowane suche;
 • szkło opakowaniowe;
 • lampy fluorescencyjne,
 • świetlówki, lampy energooszczędne, termometry rtęciowe;
 • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, np.: lodówki, chłodziarki, klimatyzatory domowe;
 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, np.: odbiorniki radiowe i TV zawierające lampy rtęciowe, zmywarki, kuchenki gazowe i elektryczne, pralki, odkurzacze, odtwarzacze CD, DVD;
 • akumulatory, baterie;
 • przeterminowane leki;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady ulegające biodegradacji (np. trawa i liście);
 • inne nie wymienione frakcje odpadów komunalnych zbierane w sposób selektywny.

Więcej informacji na stronie: http://bialoleka.waw.pl

Elektrosmieci i odzysk surowcow

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Sprawy związane z postępowaniem ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym (w skrócie zseie) reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym  (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.).

Niniejsza ustawa nakłada obowiązki nie tylko na wprowadzających sprzęt na polski rynek, zbierających zseie, prowadzących zakłady przetwarzania lub prowadzących działalność w zakresie odzysku, w tym recyklingu czy organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, ale również na użytkownika sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, którym jest każdy z nas.

JAK POSTĘPOWAĆ ZE ZUŻYTYM SPRZĘTEM ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM?

 • Zostaw stary sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeśli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości. Warunkiem jest dostarczenie sprzętu do sklepu na swój koszt.
 • Odnieś zużyty sprzęt do punktu zbierania. Informację o najbliżej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy., a także na www.electro-system.pl.
 • Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.
 • Oddaj zużyty sprzętu nie ruszając się z domu. Jeśli nie mają Państwo czasu lub możliwości przewiezienia swojego sprzętu do punktu zbiórki, można skorzystać z usług specjalistycznych firm.

Pamiętaj! Nie wyrzucaj zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami.
Grożą Ci za to wysokie kary pieniężne.Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie, jego opakowaniu lub instrukcji oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia.

 

 

Pobierz PORADNIK: Jak łatwo i bezpiecznie pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (plik pdf)

Gospodarstwa domowe odgrywają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku (w tym recyklingu) zużytego sprzętu.

Pamiętajmy o podstawowych zasadach postępowania ze zużytym sprzętem zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz ochronę środowiska:

Nie wyrzucaj baterii oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do śmieci

Wyrzucanie baterii, akumulatorów oraz niepotrzebnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych do zwykłych pojemników na śmieci oraz porzucanie w różnych przypadkowych miejscach prowadzi do zatrucia środowiska oraz jest groźne dla zdrowia i życia ludzi. Są to odpady zawierające wiele szkodliwych i toksycznych substancji takich jak: rtęć, freon, azbest, ołów, kadm czy chrom. Sprzęt elektryczny i elektroniczny jest bogatym źródłem surowców nadających się do powtórnego użycia, a wyrzucanie go w niedozwolonym miejscu powoduje utratę znacznej ilość surowca wtórnego pod postacią metali, szkła i tworzywa sztucznego. Kto nie oddaje zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych zbierającemu zużyty sprzęt lub umieszcza zużyty sprzęt łącznie z innymi odpadami podlega karze grzywny.

Oddawaj zużyte baterie i akumulatory oraz niesprawny sprzęt elektryczny i elektroniczny do punktów zbierania

Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest obowiązany do oddania zużytego sprzętu podmiotowi zbierającemu taki sprzęt. Zbierający sprzęt ma obowiązek selektywnego zbierania zużytego sprzętu oraz nieodpłatnego przyjmowania sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych.

Zużyte baterie i akumulatory oraz drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny możesz oddać m.in. w naszym sklepie.

Nie demontuj zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego samodzielnie

Zabroniony jest demontaż zużytego sprzętu we własnym zakresie. Demontaż zużytego sprzętu może być prowadzony wyłącznie w zakładach przetwarzania, które spełniają ustawowe wymogi. Ten kto przeprowadza demontaż zużytego sprzętu poza zakładem przetwarzania, podlega karze grzywny w wysokości od 2.000zł do 100.000zł

Nie magazynuj niepotrzebnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zużyty i niepotrzebny sprzęt elektryczny i elektroniczny przechowywany w piwnicach i strychach należy oddać do specjalistycznych punktów zbierania.

Nieprawidłowo przechowywany sprzęt może prowadzić do zatrucia środowiska, ale przede wszystkim może stać się zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego.

Informacja obowiązkowa wynikająca z Dz.U. 2015 poz. 1688,
Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

...
Art. 37. 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.
3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.
4. Dystrybutor jest obowiązany do umieszczenia w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży informacji w zakresie, o którym mowa w ust. 1–3. Dystrybutor udostępniający na rynku sprzęt za pomocą środków porozumiewania się na odległość jest obowiązany do przekazania tych informacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi, w szczególności na stronie internetowej lub w formie komunikatu.

Zaufane Opinie IdoSell
4.92 / 5.00 830 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-22
Wszystko ok.
2024-05-21
W porządku
pixel