Transformatory

Transformator 160VA toroidalny 230Vac (15V, 15V) 5.33A

Transformator 160VA toroidalny 230Vac (15V, 15V) 5.33A

Kod: TST160 15V-15V

107,00 zł
Do koszyka