Optotriaki

Optotriak MOC3083+ZCD 7K5V 800V I=5mA
Do koszyka