Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów

    Kod handlowy: KS-200205
  • Producent: nieokreślony
  • Jest
  • egz.
  • 117,00 zł

Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów
Richard G. Lyons
tłumacz: Jan Zarzycki, Jerzy Szymbor

Podręcznik, stanowiący kompleksowy wykład z zakresu cyfrowego przetwarzania sygnałów. Zawarto w nim podstawy teorii sygnałów i systemów dyskretnych, próbkowanie równomierne, dyskretne przekształcenie Fouriera, szybką transformatę Fouriera z algorytmami i programami komputerowymi, projektowanie filtrów o skończonej i nieskończonej odpowiedzi impulsowej, specjalne filtry dolnopasmowe, sygnały kwadraturowe, dyskretną transformatę Hilberta, konwersję częstotliwości próbkowania, uśrednianie sygnałów, formatowanie danych cyfrowych oraz sztuczki cyfrowego przetwarzania sygnałów zwiększające jego efektywność.
Odbiorcy książki: studenci wydziałów mechanicznych, mechatronicznych, elektrycznych i elektronicznych wyższych uczelni technicznych oraz słuchacze studiów podyplomowych w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnałów.

wydanie: 2. rozszerzone / 2010
ISBN: 978-83-206-1764-1
format: B5 (165x236 mm)
strony: 648
rysunki: 409
tablice: 33
oprawa twarda