Wentylacja pożarowa. Projektowanie i instalacja

 • Dodaj recenzję:
 • Kod handlowy: KS-130205
 • Producent: Grupa Medium
 • Jest
 • egz.
 • 29,00 zł

Wentylacja pożarowa.
Projektowanie i instalacja
Autor: Krzysztof Kaiser

Ze wstępu:

Pożar, czyli niekontrolowane spalanie materiałów palnych, niesie ze sobą nie tylko stratę dóbr materialnych, ale stać się też może przyczyną utraty zdrowia i życia. Z tych powodów konieczne jest stosowanie takich środków zapobiegawczo-ochronnych, które w przypadku powstania zagrożenia ograniczą możliwość rozprzestrzeniania się pożaru i zmniejszą ryzyko wystąpienia niepożądanych następstw.
Skuteczna ochrona przeciwpożarowa obiektów budowlanych wymaga zastosowania odpowiedniego systemu pożarowego. Zazwyczaj w skład takiego systemu wchodzą elementy: detekcji pożaru, ostrzegawczo-sygnalizacyjne, tzw. alarmowe, zapobiegające zadymieniu dróg ewakuacyjnych, oddymiania i odprowadzania ciepła, tłumienia ognia i jego gaszenia oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się pożaru. Projektując i wybierając system pożarowy budynku, należy rozważnie przeanalizować rodzaj zastosowanego zabezpieczenia pożarowego. Z uwagi na bezpieczeństwo osób przebywających w pomieszczeniach ważne jest, aby podczas pożaru możliwe było przeprowadzenie skutecznej akcji ratowniczo-ewakuacyjnej, dlatego istotnym elementem projektowania jest zapewnienie w obiekcie objętym pożarem sprawnych dróg ewakuacji. W tym aspekcie bardzo ważną funkcję pełni wentylacja pożarowa, która jest tematem niniejszego  poradnika, będącego uzupełnieniem istniejącej na rynku wydawniczym literatury tematu.
Poradnik powstał na bazie artykułów autora opublikowanych w miesięczniku Rynek Instalacyjny. Na jego treść składają się zagadnienia dotyczące realizacji technicznych sposobów zapobiegania rozprzestrzenianiu się pożarów, a w szczególności ochrony przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych w budynkach i tunelach. Tematyka opracowania została usystematyzowana w taki sposób, aby rozpoczynała się od zapoznania Czytelnika z podstawowymi informacjami dotyczącymi przebiegu pożaru, przepływu dymu i gazów spalinowych oraz zagrożeń spowodowanych niekontrolowanym spalaniem. W dalszej części poradnika przedstawiono i omówiono przykłady wentylacji pożarowej budynków i tuneli, natomiast na zakończenie zaprezentowano wymagania ppoż., które powinny spełniać instalacje wentylacji mechanicznej. Będę usatysfakcjonowany, jeżeli poradnik okaże się przydatny dla projektantów i instalatorów oraz użytkowników instalacji, studentów i słuchaczy kierunków związanych z pożarnictwem i wentylacją obiektów budowlanych, a także dla każdego Czytelnika zainteresowanego zagadnieniami pożarowymi i wentylacyjnymi. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego opracowania kwestie związane z wentylacją pożarową staną się bardziej zrozumiałe. Czy wybór zaprezentowanego materiału jest trafny, a sposób jego przedstawienia właściwy i zrozumiały - pozostawiam ocenie Czytelników. Jestem wdzięczny za cenne uwagi i spostrzeżenia pojawiające się w trakcie pisania i redagowania publikacji, a wszystkim, którzy przyczynili się do jej wydania - dziękuję. Szczególne słowa podziękowania za owocną współpracę kieruję do Wydawnictwa.

Autor

rok wydania: 2012
stron 54

Spis Treści:

 • Wstęp 4
 • Przebieg pożaru i przepływ dymu 5
 • Zagrożenia powodowane przez pożar 5
 • Przebieg pożaru oraz kierunek przepływu gazów spalinowych i dymu 7
 • Bezpieczeństwo pożarowe 13
 • Zadania wentylacji pożarowej 17
 • Oddymianie grawitacyjne 18
 • Oddymianie mechaniczne 19
 • Przykłady rozwiązań wentylacji pożarowej w budynkach 21
 • Oddymianie pomieszczeń wielkokubaturowych 21
 • Oddymianie pomieszczeń zagrożonych wybuchem 26
 • Oddymianie podziemnych kondygnacji budynku 27
 • Oddymianie dróg komunikacyjnych w budynkach wysokich 28
 • Oddymianie dróg ewakuacyjnych w garażach 40
 • Oddymianie szybów windowych 42
 • Wentylacja tuneli komunikacyjnych 44
 • Systemy wentylacji mechanicznej tuneli 50
 • Przykładowe rozwiązania wentylacji 53
 • Wymagania przeciwpożarowe stawiane instalacjom wentylacyjnym 56
 • Podstawowe wymagania ppoż. wobec instalacji wentylacyjnych 57
 • Podsumowanie 62