Rodzaje kondensatorów, ich oznaczenia i budowa

070