Reguła prawej dłoni, czyli ruch przewodnika w polu magnetycznym

034