Prawo odstąpienia od umowy

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy. Z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić.

Ustawa zobowiązuje konsumenta do poinformowania sprzedającego o chęci odstąpienia od umowy.

Chęć odstąpienia od umowy można zgłosić:
telefonicznie: 22 257 84 46, mailowo: zwroty@sklep.avt.pl lub pisemnie na adres:

AVT SPV Sp. z o. o.
"Zwrot towaru"
ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa

Koszty przesyłki zwracanych towarów ponosi konsument.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Gwarancja, rękojmia, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego.