Układy mikroprocesorowe. Przykłady rozwiązań

 • Dodaj recenzję:
 • Kod handlowy: KS-220308
 • Producent: Helion
 • Do wyczerpania zapasów
 • 30,00 zł 23,00 zł
 • szt

Układy mikroprocesorowe. Przykłady rozwiązań
Bartłomiej Zieliński

ISBN: 83-7197-702-6
Format: B5
Stron: 132
Oprawa miękka

Książka prezentuje podstawy konstrukcji urządzeń cyfrowych i mikroprocesorowych. Zawiera ona omówienia wybranych układów scalonych małej, średniej i dużej skali integracji oraz liczne przykłady ich zastosowań. Pewne zdziwienie czytelnika może wprawdzie budzić dobór mikroprocesorów do ilustracji niektórych zagadnień (są to mikroprocesory 8-bitowe Z-80, 8048 i 8051). Jeżeli jednak głębiej przyjrzeć się współczesnym układom mikroprocesorowym, okazuje się, że podstawowe techniki konstrukcyjne -- a takie właśnie prezentuje książka -- mimo upływu 20 lat, pozostały niezmienione.

W poszczególnych rozdziałach znajdziesz:
* podstawowe właściwości elektryczne układów cyfrowych oraz zasady ich stosowania;
* funkcje wybranych cyfrowych układów scalonych małej i średniej skali integracji oraz różnorodne przykłady ich zastosowań;
* wyprowadzenia wybranych mikroprocesorów 8-bitowych (Z-80, 8048, 8051) oraz zasady konstrukcji jednostki centralnej z ich wykorzystaniem;
* pamięci stałe (ROM, PROM, EPROM, EEPROM) oraz statyczne (SRAM) oraz zasady tworzenia bloków pamięci o zadanej organizacji;
* pamięci dynamiczne (DRAM) oraz zasady tworzenia bloków pamięci dynamicznej;
* programowalne układy równoległego wejścia-wyjścia (8255, Z-80 PIO) oraz ich zastosowanie do sterowania klawiaturą i wyświetlaczem;
* programowalne układy czasowo-licznikowe (8253, Z-80 CTC) oraz ich zastosowanie do pomiaru zależności czasowych;
* zasady tworzenia złożonych układów wejścia-wyjścia oraz dołączania ich do różnych typów mikroprocesorów.
Książka przeznaczona jest dla studentów kierunków takich, jak informatyka, elektronika czy automatyka. Może być również wykorzystana przez uczniów techników elektronicznych, a także przez wszystkich zainteresowanych podstawami konstrukcji sprzętu komputerowego.

Spis treści:

Przedmowa (5)

Rozdział 1. Właściwości układów TTL (7)

 • Wejścia układów TTL (7)
  • Wejście zwykłe (7)
  • Wejście Schmitta (8)
 • Wyjścia układów TTL (9)
  • Wyjście przeciwsobne (9)
  • Wyjście z otwartym kolektorem (9)
  • Dobór rezystora dla wyjścia z otwartym kolektorem (10)
  • Wyświetlacz 7-segmentowy (12)
  • Wyjście trójstanowe (13)
 • Typowe parametry układów cyfrowych (13)
 • Przykłady (14)

Rozdział 2. Funkcje układów TTL (19)

 • Sterowniki wyświetlaczy (20)
 • Układy porównywania cyfr (20)
  • Komparator 4-bitowy (21)
  • Komparatory 8-bitowe (21)
 • Multipleksery i demultipleksery (22)
  • Multipleksery (22)
  • Demultipleksery (24)
 • Kodery i generatory parzystości (25)
  • Kodery priorytetowe 74148 i 74348 (26)
  • Układy kontroli parzystości 74180 i 74280 (26)
 • Układy czasowe (27)
  • Układ 74121 (27)
  • Układ 74123 (27)
  • Układ NE555 (29)
 • Przerzutniki (30)
  • Układ 7474 (30)
 • Liczniki (31)
  • Liczniki asynchroniczne (31)
  • Liczniki synchroniczne (32)
 • Bufory i rejestry z wyjściami trójstanowymi (35)
  • Bufory (35)
  • Rejestry (36)
 • Przykłady (37)

Rozdział 3. Mikroprocesor i jednostka centralna (47)

 • Jednostka centralna Z-80 (47)
  • Opis wyprowadzeń Z-80 (48)
  • Buforowanie wyprowadzeń (49)
  • Generator sygnału zegarowego i układ zerowania (50)
  • Układ pracy krokowej (51)
 • Jednostka centralna 8048 (52)
  • Opis wyprowadzeń 8048 (52)
  • Buforowanie wyprowadzeń (54)
  • Dołączenie ekspanderów (54)
  • Zwiększenie liczby przerwań (56)
  • Układ pracy krokowej (57)
 • Jednostka centralna 8051 (57)
  • Opis wyprowadzeń 8051 (59)
  • Buforowanie wyprowadzeń (60)
  • Dołączenie ekspanderów (61)
  • Zwiększenie liczby przerwań (61)
  • Układ pracy krokowej (62)

Rozdział 4. Pamięci stałe i statyczne (63)

 • Pamięci PROM (64)
 • Pamięci EPROM (65)
 • Pamięci statyczne RAM (66)
 • Konstrukcja modułów pamięci (68)
 • Przykłady (68)

Rozdział 5. Pamięci dynamiczne (79)

 • Przegląd układów pamięci DRAM (79)
 • Przykłady (80)

Rozdział 6. Układy równoległego wejścia-wyjścia (97)

 • Programowalne układy wejścia-wyjścia (97)
  • Układ 8255 (98)
  • Układ Z-80 PIO (99)
 • Przykłady (102)

Rozdział 7. Układy czasowe (111)

 • Programowalne układy czasowe (111)
  • Układ 8253 (111)
  • Układ Z-80 CTC (113)
 • Przykłady (114)

Rozdział 8. Złożone układy wejścia-wyjścia (121)

Dodatek A Literatura (129)