Układ scalony PIC18F452-I/P DIP40

  • 35,00 zł
  • szt

Mikroprocesor 8-bitowy z 32k pamięci Flash, układ PIC18F452-I/P 8BIT FLASH MCU 18F452 DIP40