Układ scalony LM3886TF

Wzmacniacz mocy 68W, obudowa TF11B