Układ scalony LM3886T multiwatt11

Wzmacniacz mocy 68W, obudowa TA11B