Układ scalony LA4446, wzmacniacz mocy AF, SIP13

Dwukanałowy wzmacniacz mocy do radioodbiorników samochodowych.