Układ scalony ATtiny85-20SU AVR MCU 4K FLASH 512B RAM SO8

  • 9,10 zł
  • szt
    Niedostępny

Mikroprocesor 8-bitowy z 8k Flash, układ ATtiny85-20SU  AVR MCU 4K FLASH 512B RAM, Obudowa SOIC8