Termostat W1218 -20°C do 100°C, NTC 12VDC

  • 31,30 zł
  • szt
    Niedostępny

Moduł termostat W1218 służy do kontroli włączania i wyłączania urządzeń zewnętrznych podłączonych pod stycznik przekaźnika wyjściowego. Zakres temperatury w jakim może pracować czujnik załączony do zestawu mieści się w granicach -20÷100°C. Moduł W1218 posiada wyświetlacz LED 3-cyfrowy. Wskazuje on daną temperaturę oraz wskazuje parametry programowania.

• zasilanie modułu 12 VDC
• zakres mierzonej temperatury -20÷100°C
• obciążenie wyjścia - max 1300W 20A/12VDC 6A/230VAC
• sonda pomiarowa NTC 10K/25°C w wodoszczlenej gilzie (w zestawie z kablem około 80cm)
• wyjścia przekaźnika: złącza K0 i K1
• wymiary zew 47 x 29 x 33mm
• wymiary otworu pod montaż 46 x 27.5mm
• możliwość regulacji histerezy 0.1°C do 20°C

Opis wyprowadzeń
• VCC zasilanie modułu 12V
• GND masa
• K0 i K1 złącze przekaźnika
• białe złącze molex – wejście czujnika temperatury

Ustawienie temperatury załączenia
Po poprawnym podłączeniu czujnika temperatury i zasilania do układu na wyświetlaczu pojawi się aktualna temperatura otoczenia czujnika. Krótkie naciśnięcie przycisku SET powoduje wejście w tryb ustawienia progu temperatury termostatu.

Tryb programowania
Wejście w tryb programowania uzyskujemy naciskając dłużej przycisk SET około 6 sekund.
Zmiany ustawienia w trybie programowania dokonujemy poprzez kolejne krótkie naciśnięcie przycisku SET. Tryb programowania przechodzi kolejno od P0 dalej P1 aż do P4 i ponownie wraca do P0. Zmiany parametrów dokonujemy przyciskami + i -. Zapamiętanie parametrów następuje automatycznie i po około 10sekundach moduł automatycznie wychodzi z trybu programowania w tryb standardowego wyświetlania temperatury.

Przywracanie ustawień fabrycznych
Wyłączyć zasilanie modułu. Następnie jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski + i – a następnie włączyć zasilanie modułu. Po pięciu sekundach zwolnić przyciski. Moduł przywróci ustawienia fabryczne.