System sygnalizacji nr 7. Protokoły, standaryzacja, zastosowanie

  • Dodaj recenzję:
  • Kod handlowy: KS-251210
  • Producent: WKŁ
  • Do wyczerpania zapasów
  • 42,00 zł 35,00 zł
  • szt

System sygnalizacji nr 7. Protokoły, standaryzacja, zastosowanie
Autorzy: Danilewicz Grzegorz , Kabaciński Wojciech

ISBN: 83-206-1597-6
Wydanie: 1 / 2005
Format: B5
Liczba stron: 370
Liczba ilustracji: 237
Oprawa: twarda

Opis zasad działania systemu sygnalizacji nr 7, stanowiącego podstawowy system sygnalizacji cyfrowej wspólnokanałowej zawierający zbiór protokołów wymiany informacji sterujących w sieciach telekomunikacyjnych. Podano funkcje, budowę i zestaw protokołów systemu sygnalizacji nr 7, zasady budowy i planowania sieci sygnalizacyjnej, zastosowanie tego systemu sygnalizacji w sieciach telefonii stacjonarnej, ISDN i ruchomej, wykorzystanie sygnalizacji w sieciach inteligentnych i szerokopasmowych B-ISDN, rozwój sygnalizacji w celu jej wykorzystania w sieciach następnej generacji. Uwzględniono również zagadnienia dotyczące szeroko rozumianego zarządzania siecią.

Odbiorcy książki: pracownicy naukowi i studenci wydziałów elektroniki i technik informacyjnych o kierunku elektronika i telekomunikacja wyższych uczelni technicznych, słuchacze studiów podyplomowych oraz praktykujący inżynierowie zainteresowani własnym rozwojem

Spis treści

1. Wprowadzenie 1
2. Sygnalizacja w sieciach telekomunikacyjnych 7
2.1. Wprowadzenie 7
2.2. Funkcje i rodzaje sygnalizacji  8
2.3. Sygnalizacja abonencka 12
2.3.1. Sygnalizacja w analogowym łączu abonenckim 12
2.3.2. Sygnalizacja w cyfrowym łączu abonenckim 13
2.3.3. Sygnalizacja abonencka w sieciach telefonii komórkowej 16
2.3.4. Sygnalizacja abonencka w dostępie szerokopasmowym 19
2.4. Sygnalizacja międzycentralowa 20
2.4.1. Sygnalizacja skojarzona z kanałem 21
2.4.2. Sygnalizacja we wspólnym kanale 22
2.5. Funkcje i przeznaczenie systemu sygnalizacji nr 7  24
2.5.1. Sieć telefoniczna i ISDN  24
2.5.2. Sieci telefonii ruchomej  24
2.5.3. Sieć inteligentna  25
2.5.4. Sieci oparte na protokole IP  27
2.6. Zagadnienia normalizacji 29
2.6.1. Uwagi ogólne 29
2.6.2. Organizacje standaryzacyjne  30
2.6.3. Standaryzacja na poziomie międzynarodowym 31
2.6.4. Standaryzacja na poziomie krajowym 34
Pytania kontrolne 34

3. Zestaw protokołów systemu sygnalizacji nr 7 35
3.1. Wprowadzenie 35
3.2. Protokoły SS7  36
3.3. Nowe protokoły systemu sygnalizacji nr 7  40
Pytania kontrolne 42

4. Sieć sygnalizacyjna 43
4.1. Elementy składowe sieci sygnalizacyjnej 43
4.2. Terminologia 45
4.3. Tryby pracy sygnalizacji 46
4.3.1. Sygnalizacja w powiązaniu z łączami danych 46
4.3.2. Praca bez powiązania z łączami danych 47
4.3.3. Sygnalizacja skojarzona 48
4.3.4. Sygnalizacja quasi-skojarzona 48
4.3.5. Tryb mieszany 49
4.4. Struktury sieci sygnalizacyjnej 49
Pytania kontrolne 51

5. Poziom MTP-l - łącze sygnalizacyjne 53
Pytania kontrolne 54

6. Poziom MTP-2 - przęsło sygnalizacyjne  56
6.1. Wprowadzenie 56
6.2. Budowa jednostek sygnalizacyjnych 57
6.2.1. Ogólna struktura i rodzaje jednostek sygnalizacyjnych 57
6.2.2. Jednostki FISU  57
6.2.3. Jednostki LSSU  58
6.2.4. Jednostki MSU  59
6.3. Funkcje MTP-2  59
6.4. Procedury MTP-2  62
6.4.1. Wyznaczanie granic jednostek sygnalizacyjnych  62
6.4.2. Synchronizacja jednostek sygnalizacyjnych 62
6.4.3. Detekcja błędów  63
6.4.4. Korekcja błędów  63
6.4.5. Synchronizacja początkowa 65
6.4.6. Uszkodzenie procesora 66
6.4.7. Sterowanie przepływem 66
6.4.8. Nadzorowanie stopy błędów  67
Pytania kontrolne 68

7. Poziom MTP-3 - sieć sygnalizacyjna 69
7.1. Funkcje i struktura MTP-3  69
7.2. Wiadomości MTP-3  70
7.3. Obsługa wiadomości sygnalizacyjnych 73
7.3.1. Wyróżnianie wiadomości 74
7.3.2. Rozdzielanie wiadomości 74
7.3.3. Kierowanie wiadomości 74
7.4. Zarządzanie siecią sygnalizacyjną 75
7.4.1. Funkcje zarządzania siecią sygnalizacyjną 75
7.4.2. Stany przęseł sygnalizacyjnych  75
7.4.3. Format i typy wiadomości do zarządzania siecią sygnalizacyjną  77
7.4.4. Zarządzanie ruchem wiadomości sygnalizacyjnych 78 
7.4.5. Zarządzanie drogami sygnalizacyjnymi  85
7.4.6. Zarządzanie przęsłami sygnalizacyjnymi 90
Pytania kontrolne 94

8. SCCP - część sterująca połączeniami sygnalizacyjnymi 96
8.1. Funkcje SCCP 96
8.2. Usługi SCCP 99
8.2.1. Klasy usług 99
8.2.2. Segmentacja i składanie informacji 100
8.2.3. Kierowanie wiadomości i tłumaczenie adresów 101
8.2.4. Zarządzanie SCCP  108
8.3. Budowa wiadomości SCCP  109
8.4. Przykładowe procedury SCCP 115
Pytania kontrolne 117

9. TC - część aplikacyjna transakcji  118
9.1. Funkcje TC  118
9.2. Struktura wiadomości TC  119
9.3. Wiadomości TCAP  125
9.4. Procedury TC  127
Pytania kontrolne  129

10. ISUP - część użytkownika ISDN 130
10.1. Wprowadzenie  130
10.2. Funkcje ISUP 131
10.2.1. Metody sygnalizacji  131
10.2.2. Procedury do obsługi połączenia 132
10.2.3. Procedury do obsługi usług dodatkowych 135
10.3. Wiadomości i parametry ISUP 137
10.3.1. Ogólna budowa wiadomości 137
10.3.2. Typy wiadomości 139
10.3.3. Rodzaje parametrów 144
10.3.4. Przykłady budowy i kodowania wiadomości 149
10.4. Podstawowa obsługa połączeń 156
10.4.1. Wprowadzenie 156
10.4.2. Procedura zestawiania połączenia  157
10.4.3. Procedura rozłączenia połączenia 163
10.5. Obsługa usług dodatkowych przez ISUP  165
10.5.1. Identyfikacja linii wywołującej 166
10.5.2. Zabronienie identyfikacji linii wywołującej 167
10.5.3. Identyfikacja linii przyłączonej  169
10.5.4. Zabronienie identyfikacji linii przyłączonej 171
10.5.5. Subadresowanie 172
10.5.6. Bezwarunkowe przekazywanie wywołań 173
10.5.7. Przekazywanie wywołań przy zajętości 174
10.5.8. Przekazywanie wywołań przy braku odpowiedzi 174
10.5.9. Odbicie wywołania 174
10.5.10. Podtrzymanie połączenia 176
10.5.11. Przenośnośćtermina1a 176
10.5.12. Połączenie między trzema abonentami 177
10.5.13. Sygnalizacja użytkownik-użytkownik  178
10.6. Nadzorowanie wiązek łączy przez ISUP  179
10.6.1. Rodzaje i budowa wiadomości do nadzorowania łączy 179
10.6.2. Procedury zarządzania łączami 180
10.7. Obsługa stanów wyjątkowych przez ISUP 181
10.7.1. Kolizja czołowa wywołań 181
10.7.2. Odbiór nieprawidłowych wiadomości 183
Pytania kontrolne 186

11. Zastosowanie SS7 w sieci inteligentnej 187
11.1. Wprowadzenie 187
11.2. Struktura sieci IN  187
11.2.1. Punkt komutacji usług 188
11.2.2. Punkt sterowania usługami 189
11.2.3. System zarządzania usługami 189
11.2.4. Inteligentne urządzenia wspomagające 189
11.2.5. Środowisko kreacji usług 190
11.3. Usługi sieci inteligentnej 190
11.4. Przykłady usług w sieci IN l92
11.4.1. Połączenie bezpłatne 192
11.4.2. Połączenie z podziałem opłaty 193
11.4.3. Numer uniwersalny 193
11.4.4. Prywatna sieć wydzielona 193
11.4.5. Połączenie kredytowane 194
11.4.6. Połączenie z dodatkową opłatą 194
11.4.7. Teległosowanie 194
11.5. INAP - część aplikacyjna sieci inteligentnej 195
11.5.1. Funkcje INAP  195
11.5.2. Typy operacji 197
11.5.3. Definicja operacji 197
11.6. Przykładowe procedury obsługi połączeń 199
11.6.1. Realizacja usługi połączenia bezpłatnego 199
11.6.2. Realizacja usługi połączenia z dodatkową opłatą 202
11.6.3. Nieudana próba realizacji usługi połączenia kredytowanego 205
Pytania kontrolne 205

12. Zastosowanie SS7 w sieciach telefonii komórkowej 207
12.1. Sieci telefonii komórkowej 207
12.1.1. Architektura sieci 207
12.1.2. Protokoły sygnalizacyjne 212
12.2. BSSAP - część aplikacyjna podsystemu stacji bazowych 214
12.2.1. Struktura BSSAP  214
12.2.2. Funkcje BSSAP  215
12.2.3. Budowa wiadomości BSSAP  218
12.2.4. Typy wiadomości BSSAP  220
12.3. MAP - część aplikacyjna telefonii komórkowej  221
12.3.1. Funkcje MAP  221
12.3.2. Budowa wiadomości i operacje MAP  221
12.4. Przykładowe procedury obsługi połączeń  226
12.4.1. Uaktualnienie lokalizacji 2 26
12.4.2. Obsługa połączenia wychodzącego 229
12.4.3. Obsługa połączenia przychodzącego 231
12.4.4. Przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych - SMS wychodzący 233
12.4.5. Przesyłanie krótkich wiadomości tekstowych - SMS przychodzący 233
12.4.6. Przenoszenie połączeń wewnątrz MSC 234
Pytania kontrolne 236

13. Zastosowanie SS7 w sieciach szerokopasmowych 237
13.1. Sieci szerokopasmowe 237
13.1.1. Wprowadzenie 237
13.1.2. Sygnalizacja w sieci B-ISDN  238
13.1.3. Warstwa adaptacyjna dla sygnalizacji-SAAL  241
13.2. B-ISUP - część użytkownika B-ISDN  244
13.2.1. Architektura B-ISUP  244
13.2.2. Budowa wiadomości B-ISUP  246
13.3. Obsługa połączeń 250
Pytania kontrolne 253

14. Zastosowanie SS7 w sieciach IP 254
14.1. Sieci następnej generacji (NGN)  254
14.2. Protokoły adaptacyjne dla NGN  257
14.2.1. Protokół SCTP  257
14.2.2. Funkcje protokołu SCTP  258
14.2.3. Budowa wiadomości SCTP 261
14.2.4. Obsługa skojarzeń 263
14.2.5. Warstwa adaptacyjna M2UA  265
14.2.6. Warstwa adaptacyjna M2PA  268
14.2.7. Warstwa adaptacyjna M3UA  272
14.2.8. Warstwy adaptacyjne ISUA i SUA  275
14.3. Inne systemy sygnalizacyjne w sieciach NGN  276
14.3.1. BICC  276
14.3.2. H.323 278
14.3.3. SJP i SDP 280
14.3.4. Sygnalizacja w sieciach UMTS  281
14.3.5. Protokół RSVP  284
14.3.6. Protokoły w architekturze MPLS  285
Pytania kontrolne 285

15. OMAP - część aplikacyjna eksploatacji i utrzymania 286
15.1. Funkcje zarządzania siecią sygnalizacyjną 286
15.1.1. Wprowadzenie 286
15.1.2. Eksploatacja 286
15.1.3. Utrzymanie 287
15.1.4. Zarządzanie 287
15.1.5. Zarządzanie scentralizowane i rozproszone 288
15.2. Zarządzanie przez sieć TMN 289
15.2.1. Obszary funkcjonalne TMN 290
15.2.2. Model warstwowy TMN  292
15.2.3. Architektury sieci TMN  292
15.3. Część aplikacyjna OMAP  295
15.3.1. Funkcje i zadania OMAP  295
15.3.2. OMAP a model warstwowy TMN  296
15.3.3. Obszary funkcjonalne OMAP  297
15.3.4. Obiekty zarządzane OMAP a struktura SS7 300
15.3.5. Testy weryfikacyjne 302
Pytania kontrolne 305

16. Testowanie 306
16.1. Funkcje testowania i rodzaje testów 306
16.2. Urządzenia pomiarowe 307
16.3. Testy przęsła sygnalizacyjnego 308
16.4. Testowanie MTP-2  310
16.4.1. Wprowadzenie 310
16.4.2. Opis testów i konfiguracja testowa 311
16.4.3. Przykładowe testy 313
16.5. Testowanie MTP-3  316
16.5.1. Rodzaje testów i wiadomości testowe 316
16.5.2. Konfiguracje testowe 317
16.5.3. Przykładowe testy 320
16.6. Testowanie ISUP  323
16.6.1. Rodzaje testów 324
16.6.2. Przykłady testów 324
Pytania kontrolne 329

17. Planowanie sieci SS7 330
17.1. Wymagania dotyczące sieci sygnalizacyjnej 330
17.1.1. Hipotetyczne sygnalizacyjne połączenie odniesienia 330
17.1.2. Opóźnienie w sieci sygnalizacyjnej 331
17.1.3. Wymagania dotyczące pracy MTP-3 i ISUP  334
17.2. Planowanie sieci sygnalizacyjnej 336
17.2.1. Struktura sieci 336
17.2.2. Wymiarowanie łączy sygnalizacyjnych 341
17.2.3. Narzędzia do planowania sieci sygnalizacyjnej 344
Pytania kontrolne 344

Bibliografia 345
Słownik wybranych terminów 352
Wykaz skrótów 356
Skorowidz 364