Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki. Nowa ortografia

    Kod handlowy: KS-250532
  • Producent: nieokreślony
  • Jest
  • egz.
  • 36,00 zł
Słownik niemiecko-polski i polsko-niemiecki. Nowa ortografia
Bender Anna, Żak Krzysztof

Obie części słownika zawierają łącznie ok. 65 000 wyjściowych haseł niemieckich i polskich wybranych ze współczesnego słownictwa ogólnego z uwzględnieniem wyrażeń i zwrotów języka potocznego, licznych terminów wielowyrazowych oraz przykładów użycia wyrazów w zdaniach. Podane są dwie pisownie niemieckie: nowa, w tekście wyróżniona kolorem, i dotychczasowa - przejściowa, którą można stosować jeszcze do 2005. Ponieważ istotne zmiany ortografii niemieckiej dotycza sposobu przenoszenia wyrazów, w części niemiecko-polskiej zaznaczono miejsca ich dzielenia. Materiał leksykalny został rozszerzony o wykaz najważniejszych skrótów niemieckich oraz wybrane nazwy geograficzne polskie i niemieckie. Na stronach rzymskich słownika znajdują się skrótowo opracowane wiadomości z gramatyki niemieckiej z zestawem czasowników mocnych i nieregularnych i rekcją czasowników oraz krótki przegląd nowych zasad ortografii niemieckiej.
Słownik jest przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców o różnym stopniu znajomości języka niemieckiego.
Stanowi cenną pomoc przy poznawaniu nowych zasad ortografii niemieckiej. Str. 1113+XXXVI.