Słownik angielsko-polski i polsko-angielski

    Kod handlowy: KS-250533
  • Producent: nieokreślony
  • Jest
  • egz.
  • 10,00 zł
Słownik angielsko-polski i polsko-angielski
Jaworska Teresa

Słownik obejmuje ok. 50 000 haseł i jest przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców. Materiał zawarty w Słowniku stanowi wybór najczęściej używanych wyrazów z zakresu współczesnego słownictwa ogólnego oraz, w stopniu elementarnym, z popularnych dziedzin nauki i techniki. Słownik podaje wiele wyrażeń i zwrotów z języka potocznego, niezbednych w codziennym porozumiewaniu się. Zamieszcza również przykłady użycia wyrazów w zdaniach. Słownik uwzględnia potrzeby osób posługujących się językiem angielskim na poziomie podstawowym oraz średniozaawansowanym. Może być przydatny uczniom i nauczycielom różnych rodzajów szkół, osobom samodzielnie uczacym się języka angielskiego bądź używającym go na co dzień w pracy lub podróży.
W słowniku zamieszczono powszechnie stosowane skróty angielskie, wybrane nazwy geograficzne oraz kompletny zestaw angielskich czasowników nieregularnych z wymową. Każde angielskie hasło wyjściowe podaje wymowę brytyjską, stosując symbolikę międzynarodowego alfabetu fonetycznego. Str.872