Sieci i instalacje gazowe

    Kod handlowy: KS-280107
  • Producent: nieokreślony
  • Jest
  • egz.
  • 80,00 zł

NAKŁAD WYCZERPANY

Sieci i instalacje gazowe. Poradnik projektowania, budowy i eksploatacji
Konrad Bąkowski

W książce podano zasady projektowania, wykonawstwa i eksploatacji sieci gazowych w miastach i na wsiach, a także zasady instalowania urządzeń gazowych w budynkach mieszkalnych. Omówiono właściwości gazów palnych, układy sieci gazowych i zagrożenia podczas ich użytkowania. Scharakteryzowano urządzenia pomiarowe, podano koncepcje projektów gazyfikacji, metody obliczania zapotrzebowania gazu i obliczania sieci gazowych. Podano obszerne fragmenty norm prawnych.W wydaniu trzecim wprowadzono uzupełnienia w związku ze zmianami w przepisach techniczno-budowlanych zgodnych z postanowieniami PN-EN i dyrektywami Unii Europejskiej, uaktualniono niektóre wartości liczbowe parametrów technicznych, dodano dwa nowe rozdziały zawierające przykłady obliczeń obiektów i urządzeń gazowych oraz dokonano przeglądu aktualnych przepisów techniczno-budowlanych.Ze względu na poradnikowy charakter książki, polecamy ją inżynierom projektantom, wykonawcom i pracownikom nadzoru technicznego instalacji i sieci gazowych. Przydatna będzie także dla studentów studiów podyplomowych specjalizujących się w projektowaniu urządzeń gazowych.