Rusztowania. Budowa i eksploatacja

  • Dodaj recenzję:
  • Kod handlowy: KS-110224
  • Producent: KaBe
  • Dostępny Dostępny

  • Historia ceny
  • 35,00 zł
  • szt

Rusztowania. Budowa i eksploatacja
K. Wysocki

Książka jest adresowana do osób, które w swojej praktyce zawodowej mają lub będą mieć do czynienia z rusztowaniami. Może ona służyć doświadczonym monterom jak również być dodatkową pomocą dydaktyczną z przedmiotów zawodowych dla uczniów szkół budowlanych.
Publikacja zawiera niezbędne informacje na temat budowy i eksploatacji rusztowań.

Krosno 2009r.
wydanie pierwsze
format A5
ss. 138
okładka kolorowa, foliowana,

Spis treści

1. Wstęp
2. Rola i znaczenie rusztowań w robotach budowlanych
3. Definicje oraz budowa rusztowań
3.1. Definicje rusztowań
3.2. Konstrukcja rusztowań
3.3. Podział rusztowań ze względu na rodzaj materiałów użytych do ich budowy
3.3.1. Rusztowania drewniane
3.3.2. Rusztowania stalowe
3.3.3. Rusztowania aluminiowe
3.4. Podział rusztowań ze względu na budowę konstrukcji
3.4.1. Rusztowania systemowe
3.4.2. Rusztowania niesystemowe
3.5. Podział rusztowań ze względu na sposób przenoszenia obciążeń i sposób kotwienia
3.5.1. Rusztowania wolno stojące
3.5.2. Rusztowania przyścienne
3.5.3. Rusztowania wiszące
3.6. Podział rusztowań ze względu na sposób użytkowania
3.6.1. Rusztowania nieruchome
3.6.2. Rusztowania przejezdne
4. Montaż i demontaż rusztowań
4.1. Technologia montażu i demontażu rusztowań
4.1.1. Montaż i demontaż rusztowań ramowych
4.1.2. Montaż i demontaż rusztowań modułowych
4.1.3. Montaż i demontaż rusztowań przejezdnych
4.1.4. Montaż i demontaż rusztowań warszawskich
5. Eksploatacja rusztowań
6. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji rusztowań
6.1. Przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
6.2. Zasady bhp przy montażu i demontażu rusztowań
6.3. Zasady bezpiecznej pracy na rusztowaniu
6.4. Przyczyny powstawania wypadków i zagrożeń
7. Pierwsza pomoc przedlekarska w nagłych wypadkach
7.1. Sprzęt ochrony osobistej pracowników
7.2. Zasady udzielania pierwszej pomocy
7.2.1. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran
7.2.2. Złamania kończyn
7.2.3. Zwichnięcia, skręcenia i stłuczenia stawów
7.2.4. Porażenie prądem elektrycznym
8. Przykłady zastosowań rusztowań
8.1. Standardowe realizacje rusztowań
8.2. Niestandardowe zastosowania rusztowań
Wykaz literatury i norm