Rozproszone systemy pomiarowe

  • 40,00 zł
  • szt
    Niedostępny

Rozproszone systemy pomiarowe
Waldemar Nawrocki

W wielu przedsiębiorstwach, w których obiekty i urządzenia są rozmieszczone w znacznych odległościach od siebie, celowe lub nawet konieczne jest zainstalowanie rozproszonych systemów pomiarowych lub rozproszonych systemów pomiarowo-kontrolnych. Opis tych systemów jest treścią niniejszej książki.

Przedstawiono w niej:

  • konfigurację i składniki rozproszonych systemów pomiarowych
  • czujniki: temperatury, natężenia przepływu płynów, naprężeń mechanicznych, ciśnienia
  • nowe technologie komunikacji bezprzewodowej do systemów pomiarowych: WiFi, Bluetooth, ZigBee
  • wykorzystanie sieci komputerowych LAN
  • wykorzystanie sieci elektroenergetycznych PLC do rozproszonych systemów pomiarowych

Format B5, str. 324, rys. 203, tab. 43