Programowanie sterowników przemysłowych
Jerzy Kasprzyk

Sterowniki przemysłowe są nieodłącznym elementem systemów automatyki i sterowania wszelkiego rodzaju maszyn, urządzeń i procesów przemysłowych.
Autor, wykorzystując doświadczenia zebrane przez lata prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz kursów specjalistycznych, przedstawił jednolitą, spójną i przejrzystą koncepcję programowania sterowników PLC, opartą na zaleceniach i definicjach wprowadzonych w normie IEC 61131. W przystępny, a zarazem wyczerpujący sposób omówił:
- podstawy budowy i działania oraz sprzęt sterowników PLC;
- typy danych i deklarację zmiennych;
- jednostki organizacyjne oprogramowania;
- języki programowania tekstowe (IL, ST) oraz graficzne (LD, FBD);
- sekwencyjne schematy funkcjonalne (SFC);
- funkcje i bloki funkcjonalne standardowe;
- deklarowanie konfiguracji;
- nowoczesne narzędzia programujące, m.in. pakiet Concept.
Zamieścił wiele praktycznych przykładów programowania sterowników PLC. Wartość merytoryczną książki podnoszą dodatki, zawierające definicje wybranych pojęć z zakresu sterowników zgodnie z normą IEC 61131 oraz słownik ważniejszych terminów angielskich. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunku automatyka i robotyka oraz inżynierów i techników zainteresowanych zastosowaniami sterowników PLC. Może być zarówno podręcznikiem akademickim, jak i poradnikiem dla programistów. Str.306