Pomiary elektryczne i elektroniczne. Podstawa programowa 2017

  • 65,00 zł
  • szt
    Niedostępny

Pomiary elektryczne i elektroniczne
Podstawa programowa 2017

Autor: Michał Cedro, Daniel Wilczkowski
ISBN: 978-83-206-1997-3

Wydanie: 1/2018
Format: B5
Liczba stron: 520
Liczba ilustracji: 403
Liczba tabel: 117
Seria: Technik elektryk i elektryk
Oprawa: miękka

Napisany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 roku, bogato ilustrowany podręcznik poświęcony pomiarom elektrycznym i elektronicznym. Opisano w nim zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy podczas wykonywania pomiarów, z pomiarami wielkości elektrycznych (w tym m.in. z techniką wykonywania pomiarów, narzędziami i przyrządami pomiarowymi, a także opracowaniem wyników pomiarów) oraz z pomiarami elementów, układów i urządzeń elektronicznych (w tym m.in. elektronicznych elementów i układów analogowych oraz elektronicznych układów cyfrowych). Na końcu każdego podrozdziału zamieszczono przykładowe ćwiczenie dotyczące danego zagadnienia oraz pytania i polecenia kontrolne, umożliwiające uczniowi samoocenę stopnia opanowania materiału.
Książka jest przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodach technika elektryka i elektryka oraz uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 1.22./2018