Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Cz. 1 Podstawa programowa 2017

  • 65,00 zł
  • szt
    Niedostępny

Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Cz. 1
Podstawa programowa 2017

Autor: Piotr Boś, Krzysztof Karkut, Piotr Warżołek

Wydanie: 1/2018
Format: B5
Liczba stron: 408
Liczba ilustracji: 295
Liczba tabel: 30
Seria: Technik pojazdów samochodowych
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-206-1991-1


Bogato ilustrowany podręcznik poświęcony obsługiwaniu i diagnozowaniu elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Przedstawiono w nim obsługiwanie i diagnozowanie układów zasilania elektrycznego, układów rozruchowych, czujników i elementów wykonawczych silnika, układów zapłonowych, cyfrowych magistrali informatycznych, zestawu wskaźników, czujników płynów eksploatacyjnych, wybranych zespołów oraz układów bezpieczeństwa czynnego i biernego, układów oświetlenia, układów zabezpieczających przed kradzieżą, napędów hybrydowych, jak również sterowników samochodowych. W podręczniku zamieszczono 115 ćwiczeń zawierających dokładny opis czynności, których wykonanie umożliwia nabycie praktycznych umiejętności diagnostycznych przez uczniów. Na końcu każdego rozdziału zawarto pytania kontrolne i polecenia, umożliwiające sprawdzenie stopnia opanowania podanych wiadomości.
Książka jest przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodach technika pojazdów samochodowych i elektromechanika pojazdów samochodowych oraz uczestników kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. 
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 1.27.14./2018.

Podręcznik może być wykorzystywany do kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego zgodnie z podstawą programową 2019 w zakresie kwalifikacji MOT.02.


Skrócony spis treści:

Wprowadzenie 7
1 Podstawowe zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami elektrycznymi 9
2 Podstawy obsługi przyrządów pomiarowych 15
3 Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych 38
4 Diagnozowanie układów zasilania elektrycznego 61
5 Diagnozowanie układów rozruchowych 98
6 Diagnozowanie czujników i elementów wykonawczych silnika 128
7 Diagnozowanie układów zapłonowych 227
8 Diagnozowanie cyfrowych magistrali informatycznych oraz zestawu wskaźników 259
9 Diagnozowanie czujników płynów eksploatacyjnych 283
10 Diagnozowanie wybranych zespołów oraz układów bezpieczeństwa czynnego i biernego 301
11 Diagnozowanie układów oświetlenia pojazdów samochodowych 344
12 Diagnozowanie układów zabezpieczających przed kradzieżą 357
13 Diagnozowanie napędów hybrydowych 370
14 Diagnozowanie sterowników samochodowych 382
15 Dokumentacja związana z diagnozowaniem pojazdu samochodowego 399
Literatura 408