Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Cz. 1 Podstawa programowa 2017

    Kod handlowy: KS-180702
  • Producent: WKŁ
  • Jest
  • egz.
  • 65,00 zł

Obsługiwanie, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Cz. 1
Podstawa programowa 2017

Autor: Piotr Boś, Krzysztof Karkut, Piotr Warżołek
ISBN: 978-83-206-1991-1

Wydanie: 1/2018
Format: B5
Liczba stron: 408
Liczba ilustracji: 295
Liczba tabel: 30
Seria: Technik pojazdów samochodowych
Oprawa: miękka

Napisany zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 roku, bogato ilustrowany podręcznik poświęcony obsługiwaniu i diagnozowaniu elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. Przedstawiono w nim obsługiwanie i diagnozowanie układów zasilania elektrycznego, układów rozruchowych, czujników i elementów wykonawczych silnika, układów zapłonowych, cyfrowych magistrali informatycznych, zestawu wskaźników, czujników płynów eksploatacyjnych, wybranych zespołów oraz układów bezpieczeństwa czynnego i biernego, układów oświetlenia, układów zabezpieczających przed kradzieżą, napędów hybrydowych, jak również sterowników samochodowych. W podręczniku zamieszczono 115 ćwiczeń zawierających dokładny opis czynności, których wykonanie umożliwia nabycie praktycznych umiejętności diagnostycznych przez uczniów. Na końcu każdego rozdziału zawarto pytania kontrolne i polecenia, umożliwiające sprawdzenie stopnia opanowania podanych wiadomości.
Książka jest przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodach technika pojazdów samochodowych i elektromechanika pojazdów samochodowych oraz uczestników kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych. 
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 1.27.14./2018