Moduł ADS1115 - przetwornik ADC 16-bitowy 4-kanałowy I2C

Moduł wyposażony w przetwornik analogowo-cyfrowy o 16-bitowej rozdzielczości. Umożliwia pracę z prędkością 860 próbek na sekundę oraz może być skonfigurowany w 4-kanałowy tryb lub z dwoma różnicowymi wejściami.

Moduł ASD1115 daje możliwość zmiany wzmocnienia do 16x w sposób programowy. Układ jest zasilany napięciem od 2V do 5V. Płytka została wyposażona również w ferrytowe dławiki, które filtrują napięcie zasilania.

Komunikacja z urządzeniem odbywa się za pomocą popularnego interfejsu I2C, możliwość wyboru 1 z 5 dostępnych adresów 7-bitowych. Takie rozwiązanie umożliwia podłączenie kilku przetworników.

Dane techniczne modułu ADS1115

 • Napięcie zasilania: od 2,0 V do 5,5 V
 • Niski pobór prądu: tryb pomiaru ciągłego 150 µA
 • Programowalna prędkość próbkowania: od 8 sps do 860 ksps
 • Wbudowany oscylator
 • Interfejs komunikacyjny: I2C
 • Możliwość pracy w trybie 4-kanałowym lub z dwoma różnicowymi wejściami
 • Programowalne wzmocnienie
 • Możliwość wyboru adresu magistrali I2C z zakresu 0x48 - 0x4B

Podłączenie i wybór adresu magistrali I2C

Każde z wyprowadzeń zostało oznaczone i opisane bezpośrednio na płytce:

 • VDD - napięcie z zakresu od 2,0 V do 5,5 V
 • GND - masa układu
 • SCL - linia zegarowa magistrali I2C
 • SDA - linia danych magistrali I2C
 • ADDR - wybór adresu magistrali I2C
 • ALRT - sygnał alarmowy generowany, gdy wartość analogowa przekroczy ustalony próg
 • A0, A1, A2, A3 - wejścia analogowe

Do uruchomienia na Arduino potrzebna będzie biblioteka którą można pobrać ze strony github

Zmiana 7-bitowego adresu z domyślnego 0x48 (1001000) odbywa się za pomocą podłączenia PIN-u ADDR z:

 • 0x48 (1001000) ADR -> GND
 • 0x49 (1001001) ADR -> VDD
 • 0x4A (1001010) ADR -> SDA
 • 0x4B (1001011) ADR -> SCL