SKS-Kontakttechnik

Wtyk bezpieczny 4mm z gniazdem 4mm, przykręcany, czerwony
Do koszyka