BHP na budowie

    Kod handlowy: KS-110219
  • Producent: KaBe
  • Do wyczerpania zapasów
  • egz.
  • 36,00 zł 9,00 zł

Bhp na budowie
Tadeusz Laurowski

W książce opisano szczegółowo zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy występujące na budowach. Omówiono potencjalne zagrożenia oraz wymagania dotyczące zasad i przepisów obowiązujących w toku realizacji procesu budowlanego.
Książka adresowana jest do osób sprawujących funkcje dozoru i nadzoru, a w szczególności do brygadzistów, mistrzów, kierowników budów i inspektorów nadzoru.

Krosno, 2007 r.
wydanie pierwsze
format A5
ss. 162