Indel

Transformator 200VA toroidalny 230Vac (17V) 11.76A
Do koszyka