Indel

Transformator 300VA toroidalny 230Vac (17V, 17V) 8.82A

Transformator 300VA toroidalny 230Vac (17V, 17V) 8.82A

Kod: TST300 17V-17V

195,00 zł
Do koszyka