Indel

Transformator 10VA toroidalny 230Vac (12V) 0.84A
Do koszyka