Indel

Transformator 200VA, 230Vac (350V, 397V, 50V, 12V, 6.3V) 0.175A,...
Do koszyka