Indel

Transformator 3VA zalewany 230Vac (9V, 9V) 0.17A, płaski
Do koszyka