Indel

Transformator 12VA zalewany 230Vac (18V, 18V) 0.33A
Do koszyka