Kosztorysowanie w budownictwie. Wydanie 2

  • Dodaj recenzję:
  • Kod handlowy: KS-110206
  • Producent: KaBe
  • Jest
  • 45,00 zł
  • szt

Kosztorysowanie w budownictwie
Tadeusz Laurowski

W książce omówiono zasady sporządzania kosztorysów jako elementu procesu inwestycyjnego oraz obszernie omówiono sam proces inwestycyjny z uwzględnieniem tekstu jednolitego ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. Prawo zamówień publicznych (z późniejszymi zmianami).
Książka jest przeznaczona dla osób uczestniczących w kursach z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, jak i dla osób z wykształceniem budowlanym chcących odświeżyć wiedzę w tym zakresie nabytą w trakcie nauki zawodu w szkole.

Krosno, 2015r
wydanie drugie
format A5
stron 165
oprawa kolorowa, foliowana

Spis treści:

WSTĘP

1. Rodzaje kosztorysów
1.1. Kosztorys inwestorski
1.2. Kosztorys ofertowy
1.3. Kosztorys zamienny
1.4. Kosztorys powykonawczy

2. Rodzaje kalkulacji kosztorysowej
2.1. Kalkulacja uproszczona
2.2. Kalkulacja szczegółowa

3. Przedmiot zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych
3.1. Wspólny Słownik Zamówień
3.2. Dokumentacja projektowa
3.3. Przedmiar robót
3.4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
3.5. Program funkcjonalno-użytkowy

4. Wartość zamówienia na roboty budowlane w zamówieniach publicznych
4.1. Kategorie zamówień
4.2. Rozporządzenie w sprawie kalkulacji robót budowlanych
4.2.1. Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych
4.2.2. Planowane koszty robót budowlanych
4.2.3. Planowane koszty prac projektowych

5. Baza normatywna

6. Baza cenowa
6.1. Publikacje wydawnictwa Orgbud-Serwis
6.2. Publikacje wydawnictwa „Promocja” w systemie SEKOCENBUD
6.3. INTERCENBUD

7. Wynagrodzenie w umowach o roboty budowlane
7.1. Zmiana wynagrodzenia w umowie o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

8. Komputerowe wspomaganie kosztorysowania
8.1. NORMA PRO
8.2. RODOS
8.3. ZUZIA
8.4. WINBUD PROF
8.5. e-KOSZTORYS

9. Proces inwestycyjny
9.1. Fazy procesu inwestycyjnego
9.1.1. Faza przedinwestycyjna
9.1.2. Faza inwestycyjna

10. Analizy kosztów w procesie inwestycyjnym

11. Zlecanie robót budowlanych
11.1. Rynek budowlany
11.2. Sytuacja rynkowa
11.3. Formy zlecania robót
11.3.1. Rodzaje, zakres stosowania
11.3.2. Tryb bezprzetargowy (negocjacyjny)
11.3.3. Tryb przetargowy
11.4. Procedura przetargowa
11.4.1. Przetarg nieograniczony
11.4.2. Przetarg ograniczony
11.4.3. Negocjacje z ogłoszeniem
11.4.4. Dialog konkurencyjny
11.4.5. Negocjacje bez ogłoszenia
11.4.6. Zamówienie z wolnej ręki
11.4.7. Zapytanie o cenę
11.4.8. Licytacja elektroniczna
11.5. Spisanie umowy
11.6. Rozliczenie robót

12. Podstawy prawne

13. Załączniki
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2: Przykładowy kosztorys inwestorski