Kompilator Bascom AVR wersja standard

 • Dodaj recenzję:
 • Kod handlowy: BASCOM AVR
 • Producent:

  nieokreślony

 • Dostępny Dostępny

 • Historia ceny
 • Link do pobrania programu wysyłamy po opłaceniu zamówienia
 • 492,00 zł
 • szt

BASCOM-AVR© jest to oryginalny komplilator Windows BASIC COMPILER przeznaczony dla mikrokontrolerów z rodziny AVR. Współpracuje z systemami operacyjnymi Windows XP/VISTA/WIN7, WIN8 i WIN10

Bascom AVR - pełna wersja znanego i bardzo popularnego kompilatora języka BASIC dla mikrokontrolerów AVR.

Programowanie w języku Bascom jest stosunkowo łatwe, gdyż standardowo zawiera on bogatą bibliotekę funkcji do obsługi modułów peryferyjnych wbudowanych w mikrokontroler (m.in. przetwornik AC, łatwa konfiguracja i sterowanie linii portów we/wy, obsługa transmisji szeregowej, obsługa pamięci EEPROM).

Największą jednak zaletą Bascom AVR jest biblioteka funkcji zapewniających obsługę najczęściej wykorzystywanych układów w systemach mikroprocesorowych, np. znakowych i graficznych wyświetlaczy LCD, układów z interfejsami SPI, I²C [I2C, IIC], UART i 1-Wire (obsługa programowa i sprzętowa), klawiatury PC, klawiatury matrycowej. Wśród zaawansowanych funkcji warto zwrócić uwagę na obsługę stosu TCP/IP z wykorzystaniem układu W3100A.

Oprogramowanie pracuje pod kontrolą Windows 95/98/Me/NT/2000/XP/7/8/10.

Bascom AVR to zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) przeznaczone do programowania mikrokontrolerów z rodziny AVR w języku programowania o tej samej nazwie. Język ten jest zbliżony do języka Basic.

Bascom umożliwia symulowanie działania programu przed zaprogramowaniem mikrokontrolera.

Projekty przygotowane za pomocą Bascoma AVR można kompilować na dowolny mikrokontroler z listy obsługiwanych. Aktualna lista dostępna jest tutaj

Uwaga! Produkt jest dostarczany wirtualnie.
Cena obejmuje oprogramowanie dla 1 wersji stanowiskowej.
Dowodem posiadania licencji (prawa użytkowania oprogramowania) jest faktura zakupu.

Zarejestrowanie programu na stronie producenta register.mcselec.com/login.php umożliwia pobieranie bezpłatnych aktualizacji.


Do pobrania:

 • Lista obsługiwanych mikrokontrolerów: avrhelp.mcselec.com
 • Wersja demo kompilatora BASCOM AVR v1.11.8.3 (ograniczenie do 4 kB kodu wynikowego): bascom_avr_1_11_8_3_demo.zip (plik zip 11.8MB)
 • Plik pomocy w języku polskim dla BASCOM-AVR dla wersji 1.11.7.7: tutaj. Autorem tłumaczenia jest Zbigniew Gibek
 • Pełna dokumentacja języka dostępna na stronie: avrhelp.mcselec.com

Co wchodzi w skład środowiska programistycznego?

W skład środowiska programistycznego wchodzi m.in.:

 • edytor z możliwością kolorowania składni
 • symulator (m.in. praca krokowa, podgląd rejestrów mikrokontrolera i zmiennych)
 • symulator układów peryferyjnych
  (m.in. wyświetlacza LCD, zadajnik napięcia dla przetwornika AC)
 • programowy terminal transmisji szeregowej

Przykładowe instrukcje języka:

Decision and structures

 • IF, THEN, ELSE, ELSEIF, END IF, DO, LOOP, WHILE, WEND, UNTIL, EXIT DO, EXIT WHILE, FOR, NEXT, TO, STEP, EXIT FOR, ON .. GOTO/GOSUB, SELECT, CASE.

Input and output

 • PRINT, INPUT, INKEY, PRINT, INPUTHEX, LCD, UPPERLINE, LOWERLINE,DISPLAY ON/OFF, CURSOR ON/OFF/BLINK/NOBLINK, HOME, LOCATE, SHIFTLCD LEFT/RIGHT, SHIFTCURSOR LEFT/RIGHT, CLS, DEFLCDCHAR, WAITKEY, INPUTBIN, PRINTBIN, OPEN, CLOSE, DEBOUNCE, SHIFTIN, SHIFTOUT, GETATKBD, SPC, SERIN, SEROUT

Numeric functions

 • AND, OR, XOR, INC, DEC, MOD, NOT, ABS, BCD, LOG, EXP, SQR, SIN,COS,TAN,ATN, ATN2, ASIN, ACOS, FIX, ROUND, MOD, SGN, POWER, RAD2DEG, DEG2RAD, LOG10, TANH, SINH, COSH.

I²C [I2C, IIC]

 • I²C START, I²C STOP, I²C WBYTE, I²C RBYTE, I²C SEND and I²C RECEIVE.

1WIRE

 • 1WWRITE, 1WREAD, 1WRESET, 1WIRECOUNT, 1WSEARCHFIRST, 1WSEARCHNEXT.

SPI

 • SPIINIT, SPIIN, SPIOUT, SPIMOVE.

CAN

 • CONFIG CANBUSMODE, CONFIG CANMOB, CANBAUD, CANRESET, CANCLEARMOB, CANCLEARALLMOBS, CANSEND, CANRECEIVE, CANID, CANSELPAGE, CANGETINTS

TCP/IP

 • TCP/IP routines can be used with the W3100/IIM7000/IIM7010/W5100/W5200/W5300 modules.
 • BASE64DEC, BASE64ENC, IP2STR, UDPREAD, UDPWRITE, UDPWRITESTR, TCPWRITE, TCPWRITESTR, TCPREAD, GETDSTIP, GETDSTPORT, SOCKETSTAT, SOCKETCONNECT,SOCKETLISTEN, GETSOCKET, SOCKETCLOSE, SETTCP, GETTCPREGS, SETTCPREGS, SETIPPROTOCOL, TCPCHECKSUM, SOCKETDISCONNECT, SNTP, TCPREADHEADER,UDPREADHEADER

Interrupt programming

 • ON INT0/INT1/TIMER0/TIMER1/SERIAL, RETURN, ENABLE, DISABLE, COUNTERx, CAPTUREx, INTERRUPTS, CONFIG, START, LOAD.

Bit manipulation

 • SET, RESET, ROTATE, SHIFT, BITWAIT, TOGGLE.

Variables

 • DIM, BIT, BYTE, INTEGER, WORD, LONG, SINGLE, DOUBLE, STRING, DEFBIT, DEFBYTE, DEFINT, DEFWORD.

Miscellaneous

 • REM, ', SWAP, END, STOP, CONST, DELAY, WAIT, WAITMS, GOTO, GOSUB, POWERDOWN, IDLE, DECLARE, CALL, SUB, END SUB, MAKEDEC, MAKEBCD, INP,OUT, ALIAS, DIM, ERASE, DATA, READ, RESTORE, INCR, DECR, PEEK, POKE, CPEEK, FUNCTION, READMAGCARD, BIN2GREY, GREY2BIN, CRC8, CRC16, CRC32, CHECKSUM.

Compiler directives

 • $INCLUDE, $BAUD and $CRYSTAL, $SERIALINPUT, $SERIALOUTPUT, $RAMSIZE, $RAMSTART, $DEFAULT XRAM, $ASM-$END ASM, $LCD, $EXTERNAL, $LIB.

String manipulation

 • STRING, SPACE, LEFT, RIGHT, MID, VAL, HEXVAL, LEN, STR, HEX, LTRIM, RTRIM, TRIM, LCASE, UCASE, FORMAT, FUSING, INSTR, CHARPOS.

Oraz wiele więcej.  Dokładny opis w dokumentacji na stronie: avrhelp.mcselec.com