Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
Brunon Lejdy

stron 446
oprawa miękka
format 16,5x23,8 cm
ISBN 978-83-7926-018-8
rok wydania: 2013
wydanie nr: IV (zmienione)

Instalacje elektryczne niskiego napięcia stanowią końcowy odcinek całego ciągu różnego rodzaju elementów systemu elektroenergetycznego służącego do dostawy energii elektrycznej. Bardzo ważnym etapem poprzedzającym projektowanie, a następnie budowę oraz eksploatację instalacji niezbędnych w niezliczonych i różnorodnych obiektach budowlanych jest zapoznanie się z następującymi zagadnieniami omówionymi w niniejszej książce.

W Instalacjach elektrycznych w obiektach budowlanych omówiono:

  • europejskie i polskie normy dotyczące instalacji elektrycznych,
  • budowę i charakterystykę poszczególnych elementów instalacji,
  • zasady oznaczania przewodów elektrycznych kolorami,
  • przepisy bezpieczeństwa w ochronie przeciwporażeniowej,
  • sposoby zabezpieczania urządzeń przed skutkami zakłóceń,
  • zasady doboru i montażu urządzeń elektrycznych,
  • wymagania dotyczące instalacji specjalnych.

Wielce pomocne są również, zgromadzone w dwóch słowniczkach na końcu publikacji, terminy angielskie związane z instalacjami elektrycznymi.

Książka polecana uczniom szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym, studentom wydziałów elektrycznych oraz inżynierom zajmującym się projektowaniem, wykonaniem i eksploatacją instalacji elektrycznych.