Elektryczne i elektroniczne czujniki temperatury

  • 36,00 zł
  • szt
    Niedostępny
Elektryczne i elektroniczne czujniki temperatury
Mariusz R. Rząsa, Bolesław Kiczma

Przystępnie opracowany, zwięzły, bogato ilustrowany podręcznik o charakterze teoretyczno - praktycznym, poświęcony elektrycznym i elektronicznym czujnikom temperatury. W części teoretycznej zawarto opis zasady działania i metod pomiaru temperatury ze zwróceniem szczególnej uwagi na praktyczny charakter informacji oraz podaniem przykładów rozwiązań układowych połączenia różnego rodzaju czujników (rezystancyjnych, półprzewodnikowych, termopar). W części praktycznej w ujęciu katalogowym syntetycznie przedstawiono typowe scalone czujniki temperatury występujące na rynku (z wyjściem analogowym, progowym i cyfrowym).

Spis treści:

Od Autorów
1. Wiadomości wstępne
2. Bezstykowe metody pomiaru temperatury
3. Rezystancyjne czujniki temperatury
4. Półprzewodnikowe czujniki temperatury
5. Czujniki termoelektryczne (termopary)
6. Scalone czujniki temperatury z wyjściami analogowymi
7. Scalone czujniki temperatury z wyjściami progowymi
8. Scalone czujniki temperaturowe o cyfrowych wejściach i wyjściach
Literatura

Str. 216