Ciepłownictwo

    Kod handlowy: KS-290913
  • Producent: WNT
  • Do wyczerpania zapasów
  • egz.
  • 65,00 zł

Aleksander Szkarowski
Leszek Łatowski

Książka dotyczy zagadnień ogrzewania, zaopatrzenia w ciepłą wodę i klimatyzacji obiektów budownictwa przemysłowego i komunalnego. Składa się z trzech części, obejmujących: zasady projektowania si