Transformatory

Transformator 160VA toroidalny 230Vac (12V, 12V) 6.67A

Transformator 160VA toroidalny 230Vac (12V, 12V) 6.67A

Kod: TST160 12V-12V

115,00 zł
Do koszyka