Transformatory

Transformator 160VA toroidalny 230Vac (35V, 35V) 2.28A

Transformator 160VA toroidalny 230Vac (35V, 35V) 2.28A

Kod: TST160 35V-35V

119,00 zł
Do koszyka