Transformatory

Transformator 160VA toroidalny 230Vac (55V, 55V) 1.50A

Transformator 160VA toroidalny 230Vac (55V, 55V) 1.50A

Kod: TST160 55V-55V

119,00 zł
Do koszyka