Transformatory

Transformator 450VA toroidalny 230Vac (55V, 55V) 4.1A

Transformator 450VA toroidalny 230Vac (55V, 55V) 4.1A

Kod: TST450 55V-55V

240,00 zł
Do koszyka