Transformatory

Transformator 450VA toroidalny 230Vac (35V, 35V) 6.42A

Transformator 450VA toroidalny 230Vac (35V, 35V) 6.42A

Kod: TST450 35V-35V

240,00 zł
Do koszyka