Transformatory

Transformator 50VA toroidalny 230Vac (12V, 12V) 2.05A

Transformator 50VA toroidalny 230Vac (12V, 12V) 2.05A

Kod: TST50 12V-12V

59,00 zł
Do koszyka