Transformatory

Transformator 20VA toroidalny 230Vac (19V, 19V) 0.52A

Transformator 20VA toroidalny 230Vac (19V, 19V) 0.52A

Kod: TST20 19V-19V

59,00 zł
Do koszyka