Transformatory

Transformator 10VA toroidalny 230Vac (8V, 8V) 0.63A

Transformator 10VA toroidalny 230Vac (8V, 8V) 0.63A

Kod: TST10 8V-8V

51,00 zł
Do koszyka