Transformatory

Transformator 2000VA toroidalny 230Vac (55V, 55V) 18.2A

Transformator 2000VA toroidalny 230Vac (55V, 55V) 18.2A

Kod: TST2000 55V-55V

850,00 zł
Do koszyka