Transformatory

Transformator 3VA zalewany 230Vac (18V, 18V) 0.08A, płaski
Do koszyka