Transformatory

Transformator 35VA toroidalny 230Vac (17V, 17V) 1.02A

Transformator 35VA toroidalny 230Vac (17V, 17V) 1.02A

Kod: TST35 17V-17V

60,00 zł
Do koszyka