Transformatory

Transformator 35VA toroidalny 230Vac (12V, 12V) 1.45A

Transformator 35VA toroidalny 230Vac (12V, 12V) 1.45A

Kod: TST35 12V-12V

59,00 zł
Do koszyka