Transformatory

Transformator 200VA toroidalny 230Vac (24V, 24V) 4.16A

Transformator 200VA toroidalny 230Vac (24V, 24V) 4.16A

Kod: TST200 24V-24V

135,00 zł
Do koszyka