Transformatory

Transformator 10VA zalewany 230Vac (9V, 9V) 0.05A, płaski
Do koszyka