Transformatory

Transformator 50VA toroidalny 230Vac (19V, 19V) 1.31A

Transformator 50VA toroidalny 230Vac (19V, 19V) 1.31A

Kod: TST50 19V-19V

65,00 zł
Do koszyka