Transformatory

Transformator 120VA toroidalny 230Vac (12V, 12V) 5.0A

Transformator 120VA toroidalny 230Vac (12V, 12V) 5.0A

Kod: TST120 12V-12V

106,00 zł
Do koszyka